Aktualności

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ „W SŁUŻBIE PRAWU”

21 listopada w ramach udziału w Ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU” wychowankowie naszego internatu kolejny raz uczestniczyli w wyjściu do Zakładu Karnego
w Rzeszowie. Celem wyjścia było poznanie zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej, a także aspekt prewencyjny.

Młodzież została poddana procedurze obowiązującej w jednostce – wylegitymowanie się, oddanie telefonów i rzeczy osobistych. Zostały udzielone również wskazówki na temat odpowiedniego zachowania w czasie pobytu. W ramach działań profilaktycznych młodzież miała okazję wysłuchać historii osadzonych więźniów, którzy przestrzegali przed konsekwencjami zejścia z drogi praworządności.

Wychowankowie mieli także okazję wejścia do cel więziennych i pomieszczeń użyteczności wspólnej. Po opuszczeniu Zakładu Karnego można było zauważyć ulgę na twarzach młodzieży, co świadczyło o wrażeniu jakie zrobił ten krótki pobyt za murami więzienia

Dostępność strony