REKRUTACJA

HARMONOGRAM NABORU DO INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH POBYT W INTERNACIE
składanie deklaracji o kontynuacji pobytu w internacie:
15.05.2023 r., godz. 8:00 do 31.05.2023 r., godz.15:00

REJESTRACJA NOWYCH KANDYDATÓW DO INTERNATU
wprowadzanie wniosków do systemu przez rodziców/kandydatów:
24.07.2023 r., godz. 9:00 do 04.08.2023 r., godz. 15:00

ZAKOŃCZENIE ETAPU WPROWADZANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW 
zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców/kandydatów:
04.08.2023 r., godz. 15:00

PUBLIKACJA LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH –
otwarcie strony dla rodziców/kandydatów:
14.08.2023 r., godz. 9:00

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DO INTERNATU:
14.08.2023 r., godz. 10:00 do 18.08.2023 r., godz. 15:00

PUBLIKACJA LISTY PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW:
23.08.2023 r., godz.12:00 do 31.08.2023 r.

Dostępność strony